Křivoklátsko (3. 12. 2016)

(vzdálenost: 17 km)

Ačkoliv teploměr ráno ukazoval pod nulou a odjezd vlakem byl naplánován lehce po 7. hodině, sešlo se nás na hlavním nádraží pěkných sedm. Sedm statečných, kteří se rozhodli svůj volný den věnovat dalšímu z výletů Turistického klubu, který tentokrát směřoval na Křivoklátsko.

Do Račic nad Berounkou, kde náš výlet započal, jsme dorazili před půl devátou. Po rozloučení se s vlakem následovalo seznámení se s místním domorodcem – poníkem. Někteří dobrosrdeční turisté tak hned na počátku naší cesty mohli potěšit zvířecí duši darovaným jablíčkem.

Poté jsme se vydali vstříc křivoklátským lesům. Nejprve jsme se drželi žluté turistické značky, kterou jsme ale na hřebeni místního kopce opustili a odbočili na klikatící se cestu skrz Přírodní rezervaci Stříbrný Luh. Ta nás dovedla až do Roztok, městečka sousedícího s Křivoklátem. Zde jsme po mostě zdolali jednu z nejkrásnějších českých řek – Berounku. Posilněni krásnými pohledy na vodu jsme se vydali po strmé pěšině a poté i volně lesem, která nás dovedla na vyhlídku Hřebínek. Zde se nám naskytly krásné slunné pohledy na jinovatkou pokryté lesy i zvolna proudící řeku.

Poté následoval přesun na hlavní cíl našeho výletu – na hrad Křivoklát. Již z dáli bylo slyšet, že na hradě panuje čilý ruch. Na místě jsme zjistili, že zde probíhají adventní trhy, které lákaly množstvím vonících pokrmů. My jsme však naše peníze raději investovali do prohlídky místních gotických sálů. Navštívili jsme mnoho místností tohoto českého hradu, z nichž za zmínku stojí především Velký královský sál, kde kdysi sedával a občany spravedlivě soudil i otec vlasti Karel IV.

Po opuštění hradeb krásného Křivoklátu naše další kroky směřovaly do Zbečna. Držely jsme se opět turistické značky, tentokrát červené. Minuli jsme další pěknou vyhlídku Sv. Eustacha na Berounku a nejbližší okolí. U Písků jsme odbočili na zelenou a rázem jsme se ocitli na návsi ve Zbečně. Zde někteří z nás využili jedinečné možnosti navštívit nejstarší zachovanou stavbu v této vsi – Hamousův statek. Poté již následoval, asi po půlhodinovém čekání, odjezd zpátky do Prahy.

Celý výlet považuji za velmi zdařilý a těším se na další našlapané kilometry.

Fotogalerie

Fotogalerie 2 (Šimon Kolář)

Otomar Gottstein