Kouřimsko (15. 12. 2018)

Poslední výlet Turistického klubu PřF UK tohoto kalendářního roku započal 15. prosince 2018 po 7. hodině ranní na pražském Masarykově nádraží. Odtud jsme se v krásném počtu osmi turistů vypravili osobním vlakem do Českého Brodu, kde se k nám připojil ještě jeden účastník naší výpravy – celkem nás tedy bylo devět. Také jsme zde přestoupili na autobus, který nás dovezl až do Vitic, kde začínala plánovaná trasa našeho výletu. I vzhledem ke chladnému počasí jsme nasadili poměrně svižné tempo, díky němuž jsme za chvilku byli u prvního cíle výletu – Lipanské mohyly. Organizátor výletu zde krátce ostatní účastníky poučil o bitvě u Lipan a poté následoval již tradiční vědomostní kvíz s malou odměnou pro každého za správnou odpověď.

Následně jsme za stále silnějšího sněžení pokračovali po červené turistické značce k vrcholu Hlaváčova Lhota (367 m n. m.), odkud jsme posléze pozvolna sestoupali k vesničce Království. Po krátkém asfaltovém úseku jsme poté odbočili na polní cestu vedoucí ke statku Broučkov – zde jsme krátce posvačili, obdivovali místní domácí zvířectvo a snili o malé útulné vytopené hospůdce v nedaleké Kouřimi. Nakonec jsme však před návštěvou hospůdky dali kvůli brzkému času přednost prozkoumání centra Kouřimi s krásným kostelem sv. Štěpána s přilehlou zvoničkou a městských hradeb. Také zde proběhla druhá část vědomostního kvízu. Před obědem jsme ještě zavítali do místního skanzenu lidových staveb a poučili se o životě našich předků. Poté již konečně následovala vytoužená návštěva místní restaurace U Lva slibující nejen teplou a příjemnou atmosféru, ale též výborné občerstvení.

Po vydatném obědě jsme pokračovali dále dle plánu. Nejdříve jsme prošli značený okruh NS Stará Kouřim, kde jsme obdivovali zejména rulovou skalku zvanou Lechův kámen a Libušino jezírko (toho času bez vody). Někteří z nás si též připomněli staré kruté doby sněhovou bitvou, která neměla jasného vítěze. Po modré jsme následně pokračovali do Toušic, před jejichž branami proběhla poslední část kvízu s vyhlášením absolutního vítěze. V Toušicích jsme se poté odpojili z modré na žlutou, která nás dovedla k romantickému kamennému mostu. Na závěr, již za tmy, jsme prošli vlčím dolem s dalším barokním kamenným mostem. Poté nás čekal už pouze přesun na nedalekou zastávku autobusu v Zásmukách a odjezd nejbližším spojem do Prahy (příjezd před 18. hod).

Celkově jsme našlapali kolem 21 km. Výlet jako jeho organizátor považuji za velmi zdařilý a těším se na další setkání nejen s členy Turistického klubu.

Fotogalerie (Šimon Kolář)

Otomar Gottstein