Děčínsko, Labské pískovce (30. 5. 2020)

V pořadí již 49. výlet Turistického klubu PřF UK započal na pražském Hlavním nádraží krátce před 9. hodinou. Sešlo se zde šest turistů, kteří se vypravili rychlíkem do Ústí nad Labem, kde přestoupili na autobus do cílové stanice – obce Tisé. Během cesty autobusem přistoupil také poslední, sedmý turista a také autor tohoto článku.

Na návsi v Tisé jsme se seznámili, rychle se občerstvili a vyrazili do zdejších pískovcových skal. Prošli jsme je křížem krážem, a přitom obdivovali odvahu a um množství horolezců na zdejších skalních dominantách. Poté jsme opustili skalní labyrint a vypravili se k přírodní památce Eiland. Zde jsme zjistili, že nejsme v plném počtu, jelikož jeden člen naší skupiny bohužel sešel z cesty příliš brzy. Vzhledem k tomu, že pokrytí mobilním signálem je v těchto místech mizivé, došlo ke shledání až později, kdy se podařilo ztracenému kontaktovat pátrací skupinu, která se ho vydala hledat. Poté jsme se již v plném počtu odebrali na Drážďanskou vyhlídku, skupinový oběd a rozhlednu na Děčínském Sněžníku (723 m n. m.). Výhledy z ní byly díky pročištěnému vzduchu mimořádně kvalitní a mimo jiné jsme mohli obdivovat krásná panoramata nejen Českého Středohoří, Českého a Saského Švýcarska, ale také Ještědského hřbetu.

Poté již následoval sestup do Děčína, kde jsme se částečně rozloučili, jelikož další kroky dvou z nás směřovaly jinam než do Prahy. Výlet se myslím velice podařil, během dne jsme si užili spoustu zábavy a kupodivu nakonec dorazili do cíle úplně všichni :-).

Fotogalerie (Šimon Kolář)

Otomar Gottstein

Na našich webových stránkách můžete nalézt informace o uplynulých akcích (včetně fotografií) a také o akcích plánovaných. Náš klub má také vlastní facebookovou skupinu. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny naše akce volně přístupné pro studenty a zaměstnance PřF UK.