69. výlet: Staroplzenecko a Rokycansko (13. 8. 2022)

(vzdálenost 24 km / 550 výškových metrů)

V sobotu 13. srpna 2022 se uskutečnil 69. výlet Turistického klubu Přírodovědecké fakulty. Tentokrát byl vůdcem výpravy Martin Vlach, který nás zavedl do turisticky méně populární (alespoň z pohledu Pražáka) oblasti Staroplzenecka a Rokycanska.

Na Hlavním nádraží se sešlo celkem 5 turistů, ve složení jedna turistka a 4 turisti. Cesta Západním expresem do Plzně rychle uběhla. V Plzni jsme si stihli prohlédnout rekonstruované hlavní nádraží a rychle jsme přestoupili na vlak, který nás dopravil do Starého Plzence. Ve Starém Plzenci jsme si ještě doplnili zásoby, kluci nasbírali několik ČD bodů, a vyrazili jsme po rozpálené silnici směrem na kopec Radyně se stejnojmennou zříceninou. Po odbočení turistické značky jsme se dostali do stínu lesa, což byla po chůzi na rozpálené silnici dost úleva. Po chvíli nás čekala rozcvička ve formě strmého stoupání okolo bývalého lomu. Cestou na Radyni jsme vyšplhali na skalní vyhlídku Vysoký Štont s výhledem na zříceninu. Všichni jsme se podivovali nad tím, jak přišla věž středověkého hradu k základnové stanici. Po dopochodování k hradu bylo na každém, zda absolvuje prohlídku hradu a vyšplhá na hradní věž a pokochá se výhledem po okolí.

Následoval pochod do Šťáhlav, kde byl naplánován oběd v jediné tam fungující restauraci. Když jsme dorazili před hospodu, zjistili jsme, ke zklamání všech, že je bohužel ten den restaurace z provozních důvodů zavřená. Pokračovali jsme tedy dál v chůzi, dokud jsme nenašli příhodné posezení, kde bychom se najedli. To se povedlo zhruba v půli cesty mezi Šťáhlavy a zámkem Kozel, kam jsme měli namířeno. Po konzumaci jídla z vlastních zásob proběhlo první kolo kvízu, které bylo tematicky zaměřené právě díky našemu dalšímu cíli na vše dotýkající se koz a kozlů. Odměnou za správné odpovědi byly švestky z domácí úrody. Po obědové pauze jsme se vydali, na již výše zmíněný klasicistní zámek Kozel. Prošli jsme si zámecký park, někdo více důkladně, někdo méně (ti, kteří zamířili raději na kávu, domácí limonádu a klobásu do zámecké kavárny). Naše cesta dál pokračovala lesem po zelené a žluté turistické značce až na rozhlednu Kotel, kde se před výstupem na rozhlednu pokračovalo ve 2. kole kvízu. Výsledky kvízu byly vyhlášeny nahoře na rozhledně. Pak už zbývalo jen dojít v mírném časovém presu 2 kilometry do Rokycan, kde končila trasa našeho zhruba 24 km výletu, a odkud nám jel přímý rychlík zpátky do Prahy.

 

Helena Mikulášová