63. výlet: Brdské Hřebeny III (26. 2. 2022)

Účast: 9 lidí

Vzdálenost: cca 24 km

Odjezd byl v 7:23 z Hlavního nádraží a příjezd byl v 8:50 do Hostomice p.Brdy, kde proběhla 1. část kvízu a kde začala pěší túra po modré turistické značce.

  1. zastávka – pramen Brdlavky – odloučení od modré turistické a pokračování lesem podél řeky Chumavy k nedokončené přehradě za začínajícího sněžení,
  1. zastávka – nedokončená přehrada na řece Chumavě. Na místě byl vykácen les a lze vidět hrubou stavbu kamenného přepadu. Přehrada měla zadržovala vodu pro Hostomice, ale vzhledem k ochraně vzácných druhů nedošlo k dokončení nádrže a voda do Hostomic sváděna potrubím z vrtů v okolí. Poté se cesta ubírala směr na kopec Kuchyňka.
  1. zastávka – Kuchyňka – 636 m.n.m. Celá vrcholová partie hory je PR. Odtud pokračovala cesta po červené turistické na Studený vrch
  1. zastávka – Čtyřmezí – cestou na Studený vrch se nachází Čtyřmezí – tj. hranice katastrů čtyř obcí – Dobříš, Hostomice, Buková a Rosovice. Je zde kovový kruh zapuštěný v zemi, na němž jsou vyznačené výseče směrů k příslušným obcím.
  1. zastávka Studený vrch – 660 m.n.m. – vrch je nejvyšší horou pohoří Hřebeny a nachází se zde rozhledna Studený vrch, která byla bohužel zavřená. Už cestou sem začalo silně sněžit, během přestávky ve zdejším turistickém přístřešku, kde proběhla 2. část kvízu, sněžení opadlo. Po přestávce pokračovala cesta po červené turistické (trnovskou cestou) směrem na hradiště Hradec, před nímž došlo k odloučení od červené turistické.
  1. zastávka Hradec – 628 m.n.m. – odtud pokračovala cesta po hřebeni v PR Hradec – lesem směr Stožec. Cestou si 3 účastnící zkrátili cestu a napojili na modrou turistickou. Ostatní účastníci výletu došli na Stožec. Cesta byla velmi příjemná v pěkném prostředí bukových a dubových porostů (nejkrásnější část trasy).
  1. zastávka Stožec – 605 m.n.m. Zde proběhla 3. část kvízu. Od Stožce se pokračovalo po modré do Dobříše.
  1. Dobříš – cca 16 hod. Zde se skupina rozdělila – 4 účastníci pokračovali na náměstí a vrátili se autobusem do Prahy. Pět účastníků šlo do Restaurace Na Prachandě, kde si vychutnali zaslouženou večeři a proběhla zde přednáška o vakcinaci a imunizaci, poté jeli vlakem do Prahy hl.n. Návrat do Prahy cca ve 21 hod.

Vzhledem k nenáročnému profilu trasy a celkem přijatelnému počasí (občasné sněžení) cesta příjemně utíkala a čas rychle utekl. Bylo možné vidět mnoho zajímavých věcí a dozvědět se něco nového. Všichni účastníci došli ve zdraví do cíle cesty a výlet si užili.

Jaroslav Pavlica